Πιστοποιήσεις

Σας ενημερώνουμε πως ακολουθώντας τους Ευρωπαικούς κανονισμούς παρέχουμε πιστοποίηση ΟΕΚΟ-ΤΕΧ για τα είδη μας. Με αυτόν τον τρόπο εγγυόμαστε πως τα προιόντα μας είναι φιλκά προς το περιβάλλον και απαλλαγμένα από ουσίες βλαβερές για τον άνθρωπο.